Venus Fluefanger - Dionaea muscipula

Introduktion til Venus Fluefanger.

Dionaea muscipula, Venus´s Flytrap eller på dansk: Venus Fluefanger.  Helt sikkert en af de mest fantastiske planter i verden. De fleste børn har på et tidspunkt aflivet en af dem, og selv kedelige voksne, der ellers ikke interesserer sig for planter, har svært ved at tage øjnene, og en forsigtig finger fra dem, når de ser dem.


En plante, der så åbenlyst og pludseligt kan bevæge sig og endda fange og æde dyr, vækker glæde og fascination overalt. 


Der findes kun en nulevende art i slægten Dionaea, og dens naturlige udbredelses er begrændset til et antal lokaliteter i North og South Carolina. Her lever de i et varmt/tempereret klima, med en afgrænset, varm vækstsæson og en tydelig dvale periode. Dette er vigtigt at huske, når man skal dyrke dem. Venus Fluefanger er ikke en tropisk plante.

Den trives bedre ude i haven end inde i din vindueskarm.


I naturen vokser den i kvartssand, levende tørvemosser og ophobet tørv. Ofte under lysåbne fyrretræer og altid under fugtige, sure forhold.


Den er introduceret af mennesker, og har etableret sig i reproducerende populationer både så langt sydpå som det nordlige Florida, og 800km nordligere end dens naturlige udbredelsesområde i New Jersey. Den tåler altså både et varmere og et koldere klima, end det den oplever i dens nuværende naturlige udbredelsesområde. 


I dyrkning betyder det, at den kan holdes køligt, men frostfrit vinteren over, men den kan også tåle hård frost ned til minus 20C. Under danske forhold er et uopvarmet drivhus året rundt ideelt, og måske endda ude i din havemose.

Fælderne består af to modstillede modificerede blade med en række "tænder" på den øverste kant. På indersiden af fælderne sidder en række små hår, der virker som udløsere for fælden, der kan klappe sammen meget hurtigt. Udløsningen af fælden er en højt specialiseret konstruktion, der kræver at to hår berøres individuelt inden for tyve sekunder, eller at et hår berøres flere gange meget hurtigt efter hinanden. I princippet har man en plante, der kan tælle!

Årsagen til dette skyldes formentligt, at planten gerne vil spare på energien. Det skal kunne betale sig at udløse fælden i form af bytte, der giver mere næring til planten. Et tilfældigt blad, der lander i fælden, skal helst ikke udløse fælden, så for at kunne skelne mellem et blad og et dyr, kræver planten, at der skal være mere end en tilfældig bevægelse tilstede.

Krydsning.

Alle sorter af Venus Fluefanger kan krydses, med mindre det drejer sig om de sterile former. Dette skyldes at alle sorterne er samme art, uanset hvor forskellige de ser ud. Man kan også selvbestøve planterne, hvis man gerne vil fremme nogle af de recessive gener. Disse er ofte dem, der giver de mest bizarre former.


Jeg har tit læst, at man ikke må lade sin Venus Fluefanger blomstre, da den kan dø af det. Dette er ikke nødvendigvist rigtigt. Har man sunde planter, der kører efter årstidernes skiften, sker det intet ved at lade dem blomstre.


Stressede planter, der på en eller anden måde er syge, kan blomstre sig ihjel. Blomstring under danske forhold er i slut maj og hen i juni. Får man blomster på andre årstider, kan det tyde på en plante, der ikke forstår årstider, og så bør de klippes af, og man skal være opmærksom på, at ens plante formentlig ikke tåler frost.

Formering med frø.

Frøformering er forholdsvist nemt. Friske frø spirer med det samme. Når frøene at tørre godt ud, går de io dvale og skal ofte gennem en stratificeringsproces med kulde, hvorefter de spirer det følgende forår. 


Allerede som helt små, kan man begynde at se, hvor forskellige de er. På billedet i midten kan man se to måneder gamle frøplanter fra Dionaea muscipula f. heterophylla. Altså den helt grønne form. Læg mærke til, at nogle af frøplanterne, netop er helt grønne. I øvrigt er de lidt mindre end deres normalt farvede søskende, hvilket er typisk for mange heterophylla former.


Forvent voksne nye Venus Fluefanger 3-4 år efter såning. Formering med frø er den eneste måde, man kan lave nye sorter på.


Forvent dog, at der skal laves mange hundrede frøplanter for hver ny god plante, der er værd at give et navn. Og husk at der er mange deltagere med i den konkurrence. Venus Fluefanger er et populært forædlingsprojekt.


Det er vigtigt som avler at have et mål med, hvor man vil hen. Her på Lundmosegård er målet at avle nye haveplanter, der i princippet vil kunne gro i en hvilken som helst havemose i Danmark.

Dyrkning i haven.

Jeg eksperimenterer lige for tiden med at dyrke Venus Fluefanger på friland i Danmark. Mine forsøg for år tilbage med planter fra den lokale Rema mislykkedes hver gang. Senere fandt jeg ud af, at disse ofte har været produceret på en måde, hvor de bliver holdt i vækst året rundt, hvilket gør at de ikke tåler meget frost, da de ikke registrerer årstidernes skiften.

I dag anvender jeg kun sorter, der er produceret af sådan nogen som mig selv, altså hobbyfolk/smågartnerier, hvor planterne følger årstidernes gang, og godt kan finde ud af at gå i vinterdvale.


Nu ser det ud til at køre, selv med frost ned til minus 16C. 


I de kommende år er planen at teste mindst 50 sorter på friland, og med tiden udvikle mine egne sorter i det forædlingsprogram, jeg er ved at starte op. 


Vigtigt er en placering i fuld sol. Jeg eksperimentere med forskellige fugtighedsgradienter, lige som jeg forsøger mig med alt fra ren tørv, til et mere sandblandet dyrkningsmedie. Læs mere om dyrkning af kødædende planter på friland under siden med havesumpen.

Venus Fluefanger og frost.

Her ses lidt frosne december blade fra planter i udendørskultur

Visuel liste over sorter

A22-12. (BCP).

Unavngiven rød sort produceret af Best Carnivorous Plants.

Det er en smuk plante, men lidt spinkel vækst. 

Akai Ryu.

Akai Ryu betyder på dansk Rød Drage. Det er en ældre amerikansk sort registreret i 1996. Den er udviklet af Ron Gagliardo fra Atlanta Botanical Garden. Forældrene er den røde Holland Red, krydset med en tandløs Sawtooth form fra Thomas Carow i Tyskland.


Bladene er omkring ti cm lange, og holder den smukke mørke farve i vækstsæsonen, men kan også blive mere grønne, som man kan se på billedet. Vinterformen kan få grønne blade.

Alien.

Alien er en sort fundet i blandt nogle frøplanter hos det hollandske firma Carniflora af franskmanden Guillaume Bily. Planten er opkaldt efter Ridley Scotts rumvæsen fra hans Alien film fra 1979, fordi dens op til 4,5 cm store fælder minder om dens tandsæt.


Den vokser relativt langsomt, måske som en følge af at dens fælder kun virker langsomt, og derfor ikke fanger så meget bytte.

Australian.

Ukendt oprindelse.

Australian Red Rosette.

Dette er en uregistreret sort, der oprindeligt stammer fra Australien, men som nu er udbredt i både Europa og Nord Amerika. Bladene er op til 10 cm lange, og fælderne helt op til 5 cm. 


Det er en sund plante, med flotte fælder.

Bimbo.

Smuk, sund, kontrastrig, tysk sort, navngivet af Eberhard König. Sendt i udbredelses i samlinger i 2009.


Bladene er op til 10 cm lange, med 5 cm fælder. 

Bloody Nurse.

Green Jaw sort (GJ)

Bristle Tooth.

Australsk sort fra slut halvfemserne. Navngivet af Jeno Kapitany. Den stammer fra frø af sorten Big Mouth.

Bladene op til 7 cm lange med 2,5-3,5 cm fælder.


Særdeles farverig sort, en af mine favoritter.

B52.

Sorten er navngivet af Henning von Schmeling fra Chattahoochee Nature Center i Georgia i 2006. Den stammer fra en plante, der hedder Carolina Giant. Denne blev selvbestøvet, og ud af afkommet blev B52 udvalgt. Opkaldt efter et amerikansk bombefly.


Fælderne kan blive op til 5,7 cm lange, og hører til blandt de største fælder af alle sorter af Venus Fluefanger.


Det er en sund plante, der hen på sæsonen producerer oprette blade, som det kan ses på billedet.

Clayton´s Vulcanic Red.

Australsk sort, der stammer fra gartneriet Triffid Parks forædlingsprogram.

DC XL.

Amerikansk sort fra 2013. Navngivet af David Conner, hvis initialer kan ses i sortsnavnet.

Det kan blive en ekstrem stor plante med blade op til 13 cm og 5 cm fælder.


På billederne kan ses både mindre planter i potte, og en plante, der vokser på friland.

Degeneration.

Selekteret af Kai Becker i Tyskland. det er en krydsning melllem Cross Teeth og Akay Ryu.

Dirk Ventram`s Giant eller G14.

Stammer fra en britisk dyrker ved navn Dirk Bentham i 1995. G14 er et nummer fra hans forædlingsprogram. 


Fælderne er op til 4 cm lange. De gulgrønne sommerbladene er lange, mens de er kortere i foråret. På billederne kan man se forskellen på de gamle og de nye blade. 

Dionaea muscipula Florida.

Vildform indsamlet som frø fra Red Road 20, Oxford. Florida. USA. Det er klon 3, fra denne indsamling.

Dionaea muscupula er ikke naturligt forekommende i Florida, men findes etableret flere steder.


Det er en smuk og sund plante, med kraftig vækst, og helt grønne blade.

Dracula.

Denne sort er udviklet af irske Trev Cox, der krydsede G14 med Dentate Traps i 2005 og udvalgte Dracula ud fra 200 frøplanter. Tænderne på fælderne kan udvikle en rød farve, der ligner anvendte vampyrtænder.


Fælderne er store, med en markant rød linje på ydersiden.Det er en relativ sund plante, der er meget smuk.

Firetooth x Red.

Giant Clam.

Tjekkisk sort registreret i 2013. Den er opstået i Miroslav Srbas samling og opkaldt efter muslinger fra slægten Tridacna


Bladene er op til 8 cm lange, med fælder på 4,8 cm. 


Det er en sund plante, der vokser hurtigt.

Green Microdent.

Genetisk i familie med Sawtooth formerne, men jeg har ingen yderligere informationer om denne sort.

Green Sawtooth.

Sort af ukendt oprindelse. Der findes flere typer af den, der alle ligner hinanden. Den første blev distribueret i starten af nullerne.


Bladene er op til 5 cm lange med fælder der lige knap når 3 cm. 

Jumbo.

Sort karakteriseret af store fælder, og korte blade. Jeg har ingen yderligere information om dens oprindelse.

Microdent.

Fundet i et havecenter i 2003 af franske Guillaume Bily. Formelt registreret som sort i 2008. navnet referere til den meget små tænder på fælderne. Disse er ofte kun 1-2 mm.


Det er en forholdsvis sund plante, der dog kan have vanskeligheder med at fange bytte, grundet de små tænder.

Sandokan XS.

Meget smuk, lille sort, med helt korte blade, der gør at fælderne sidder helt tæt. 

SL15.

Meget stor sort med lange blade og store fælder.

Titanium.

Sort udviklet af Green Jaws i Tyskland.

WIP Slim Snapper.

Amerikansk sort fra 2013. Produceret af Bob Hanrahan fra firmaet World Insectivorous Plants. 


Bladene er op til 16 cm lange, med fælder der når 4 cm. Det er en sund, stor plante, der ikke ligner andre sorter. 


På billederne ses den på friland i Danmark sammen med soldug, tørvemos, Trompetblad og lyngvækster.

Lundmosegårds Venus Fluefangere.

Her er den forholdsvis opdaterede liste over sorter, vi har i samlingen på Lundmosegård.


Dionaea muscipula f. heterophylla. MTR2334.

Dionaea muscipula. Green Swamp. Brunswick co. North Carolina. USA. MTR2333

Dionaea muscipula. Green Swamp. North Carolina. USA. MTR2284

Dionaea muscipula. Red Road 20, Oxford. Florida. USA. Clone 3. MTR2336

Dionaea muscipula. Wilmington. New Hanover co. North Carolina. USA. MTR2335

Akay Ryu. MTR2285

Alien.MTR2122

Angel Wings. MTR2118

Aurora Borealis. MTR2322

Australian Red Rosette. MTR2272

Australian. MTR2264

B52. MTR2340

BCPClone A22-12. MTR2311

Big Mouth. MTR2270

Bimbo. MTR2123

Bloody Nurse. MTR2337

Bristle Tooth. MTR2121.

Carnivoria Amenhotep. MTR2316

Carnivoria Damballa. MTR2315

Carnivoria Eruption. MTR2305

Carnivoria Lupinotuum. MTR2306

Carnivoria Versipellem. MTR2308

Charly Mandon Spotted. MTR2120

Claytons Vulcanic Red. MTR2124

Clone XII. MTR2339

Coquillage.MTR2130

Creeping Death. MTR2282

Cross Teeth. MTR2115

DC Xl. MTR2117

DC XL.MTR2278

Degeneration. MTR2113

Dentata. MTR2128

Diabolic Horns. MTR2331

Dirk Venthams Giant. MTR2031

Dracula.MTR2260

Firetooth x Red. MTR2269

G3. MTR2280

Giant Clam. MTR2309

Giant Form x Piranha. MTR2126

GJ Equobia. MTR2327

GJ Maratchi. MTR2329

GJ Titanium. MTR2341

Green Microdent. MTR2261

Green Sawtooth. MTR2265

Hanny WTW. MTR2313

Hellcat. MTR2318

Hybrid A Plantev. MTR2114

Jaws x Maratchi. MTR2330

Jumbo. MTR2125

Kayan. MTR2283

Kim Jong Il. MTR2325

Kim Jong Un. MTR2332

Kinehyaku.MTR2129

Koralle. MTR2312

Korean Melody Shark. MTR2259

La Grosse GuiGui. MTR2276

Long Erect Petiode. MTR2268

Microdent.MTR2127

Minutissimum.MTR2338

Miss Pimbeche. MTR2314

Montecore.MTR2328

Nataly´sStar. MTR2326

Nosferatu. MTR2324

Phalanx. MTR2281

Plumechon. MTR2320

Red Periscope. MTR2317

Red Sawtooth. MTR2310

Sandokan XS. MTR2116

Scarlatine. MTR2112

Schuppestiel II. MTR2119

Shogon Star. MTR2307

SL15. MTR2262

Slim Snapper. MTR2263

Small Pompom. MTR2323

South West Giant. MTR2267

Spider. MTR2274

Toothy Petiode. MTR2275

Towering Giant. MTR2321

UK Sawtooth I. MTR2266

Werewolf. MTR2277

WTW. MTR2319

Yellow. MTR2271