Soldug - sådan helt generelt...


Soldug hører til blandt de mest fantastiske planter i verden. På vores breddegrader tænker vi nok mest på vores hjemmehørende arter som værende typiske soldug, men dette er forkert. At leve i områder med kolde, lange vintre er ret utypisk for soldug. Man kan, når man sammenligner med hvordan soldug har udviklet sig i resten af verden, godt betragte vores hjemlige arter som meget atypiske.


Soldug hører til i slægten Drosera. Det er den største familie af kødædende planter, og dens over 200 arter hører til på alle kontinenter undtagen Antarktis. De områder, der har de største koncentrationer af arter, er Sydamerika, det sydlige Afrika og Australien. Soldug udfylder mange nicher, alt fra sumpe, moser, heder, klipper, regnskov og i områder hvor der er tørt en del af året. De kan være et-årige, eller leve 50 år. Nogle danner knolde, som de overlever tørtiden som, mens andre kan være neddykkede hele vinteren. Nogle er få milimeter høje, mens andre klatre to meter op i buske.

Nogle arter har et meget stort udbredelsesområde, fx de danske arter, andre findes på en strækning af et par hundrede meter. 


Her på Lundmosegård holder vi 90-100 arter fra slægten, mange i flere varianter, og der til en lang række af naturlige og menneskabte hybrider. Det er meningen, at der med tiden vil komme beskrivelser af de fleste her på siden.