Trompetblad - Sarracenia purpurea og dens underarter.


I slutningen af maj...

eller i starten af juni, står de forskellige Sarracenia purpurea i fuld flor. Arten har det største udbredelsesområde af alle Trompetblad, og der er stor variation mellem de forskellige populationer. 


De nordlige former er helt vinterhårdføre under danske forhold. Flere af dem ser langt under minus 20C om vinteren i deres naturlige habitat. De kan derfor dyrkes i potter ude eller i en havemose - uden beskyttelse.


Det er en af de få arter af Trompetblad, der er stedsegrønne. 
Her ses nordlige former i udendørs dyrkning. De står i potter, ofte i levende Sphagnum spp., fuldstændigt ubeskyttede, men naturligvis i fuld sol. Vandet er regnvand. Sarracenia purpurea er en af de Trompetblad, der trives ved, at det er meget vådt. De kan sagtens vokse med vand helt op til rhizomet.
Sarracenia purpurea purpurea.

Den nordligste underart hedder Sarracenia purpurea purpurea. Den er udbredt i det sydlige Canada og det nordlige USA, sydpå langs kysten til New Jersey. Overalt i den udbredelsesområde findes den ret lokalt, og der kan være langt mellem de enkelte populationer. Planten på billedet er fra en Canadisk population.
Sarracenia purpurea purpurea f. heterophylla.

Sarracenia purpurea purpurea findes i det man kalder for anthocyanin fri former, altså former, der mangler det røde pigment. Disse skal være helt grønne, og blomsterne er grønne til hvide. På latinsk betegnes de f. heterophylla (f. =form). Den anthocyanin fri form er lige så hårdfør som den almindelige. På billederne ses planter, dyrket fra frø, samlet i den samme population i Nove Scotia. Den almindelige røde form vokser sammen med de grønne, og samler man frø fra en af dem, vil begge former spire frem.
Her ses en gammel klon af Sarracenia purpurea purpurea f heterophylla, som jeg har haft i mange år. De enkelte kander er mere slanke. Den stammer fra Michigan. På billederne vokser den i et mosebed, der omkranser en havedam. 
Sarracenia purpurea venosa.

I New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, North og South Carolina og i Gerogia findes den sydlige underart Sarracenia purpurea venosa. Denne adskiller sig fra underarten purpurea ved at have en større hætte, hvor flapperne går langt ned på hver side, kanderne er bredere og kortere, og ydersiden af kanderne er ru, mens de er glatte på den nordlige underart. 

Der hvor de to underarter mødes i naturen, er der et mindre område, hvor de krydser sig. Der vil planterne ligne noget midt i mellem. 


Den sydlige underart findes i hårdføre former fra den nordlige del af dens udbredelsesområde, mens de sydlige planter under danske forhold, skal dyrkes i drivhus for at få nok varme om sommeren. Det er altså ikke kulden om vinteren, der er et problem, men mangel på sommervarme.
Den store Venosa.

Her ses et eksempel på en af de hårdføre venosa typer. Denne stammer fra North Carolina, og er en gigantisk plante. Den kan være længere om at komme i gang i foråret, men vokser herefter meget hurtigt. Jeg har den kun i udendørs dyrkning. Jeg har ofte salgsplanter af den om sommeren.
Sarracenia purpurea purpurea f heterophylla x Sarracenia purpurea venosa f pallidiflora.

Sarracenia purpurea venosa findes også i en anthocyanin fri form, der hedder f. pallidiflora. Denne findes imidlertid ikke i naturen, men kendes kun i dyrkning. Her ses en hybrid mellem de anthocyanin fri former fra begge underarter. Det er en solid haveplante med smukke blomster.
Sarracenia purpurea venosa v. montana.

S. purpurea venosa har en smuk variant, der hedder montana. Denne findes i en række populationer i North og South Carolina samt Georgia. Dens blade er ofte skinnende, med en kraftig fremhævning af årene, og en tendens til at flapperne på hætten bøjer ind mod hinanden. Dette varierer blandt de enkelte populationer, og ofte endda indenfor den samme population. De findes i bjergeegne, deraf navnet, og det drejer sig om ret hårdføre planter, der trives i udendørs kultur i Danmark. Her ses en form fra Transylvania co. North Carolina.