Drosophyllum lusitanicum.

Introduktion.

Drosophyllum lusitanicum er den eneste art i en slægt af kødædende planter, der tidligere har været mere artsrig. Man har tidligere regnet den som en del af Soldug-familie, men i dag ved man, at den kun meget fjernt er i familie med disse. Faktisk er Nepenthes tættere i familie med soldug, end Drosophyllum er.


Arten hører til i sommertørre hedeområder i den sydlige del af den Iberiske Halvø, og enkelte steder i Marokko. I naturen vokser den mest om vinteren, men dette er heldigvis ikke tilfældet i dyrkning i Danmark.


Den er relativt kortlevende, men udvikler sig til gengæld hurtigt. I naturen får arten en opblomstring efter naturbrande, der rydder al konkurrerende vegetation. Frøene kan ligge i jorden i årevis og afventer disse brande, hvorefter de spirer og hurtigt bliver til blomstringsdygtige planter.


Den er ikke som de fleste andre kødædende planter en sumpplante, og selv under ret tørre forhold, sætter den fin dug, der fanger utrolige mængder af insekter.

Dyrkning og formering.


In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, your professional skills - or really whatever you prefer to use this text block for actually. And here comes a repetition: In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, etc.

INTRODUCTIONAL HEADING


In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, your professional skills - or really whatever you prefer to use this text block for actually. And here comes a repetition: In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, etc.