Cephalotus follicularis fra lokaliteten Two Peoples Bay.

Cephalotus follicularis.

Slægten Cephalotus indeholder kun en art, Cephalotus follicularis, og selv om de små kander overfladisk minder om, hvad vi finder i slægten Nepenthes, er de ikke i familie med hinanden. Faktisk er Cephalotus slet ikke i familie med nogle af de andre kødædende planter. Nærmeste kendte slægtninge er slægten Brunellia, der er træer med udbredelse i Andes, Mexiko og Caribien, familien Elaeocarpaceae, der igen er består af buske og træer, og Oxalis, det vi herhjemme kender som Skovsyre, eller Surkløver, en slægt, der har sin største koncentration af arter på den sydlige halvkugle.


Cephalotus har to slags blade. En slags, der anvendes til fotosyntese og anden anden slags, der fanger bytte. I nogle perioder produces kun blade til fotosyntese, og i andre perioder, fangstblade. Fælderne udvikler sig anderledes end hos Trompetblad, idet bladets låg er det, der vokser først frem, hvor efter resten af fælden udvikles. Man kan sige at fælderne sidder omvendte, og at bunden er øverst. Trompetblad starter nedefra i rigtig rækkefølge.


Fælderne har forskellige hår, der leder byttet den rigtige vej, og på både yder- og indersiden af fælderne sidder små kirtler, der producerer nektar som lokkemad. Tænderne på kanten af fælden er med til at holde måltidet indenbords, når først det er nået så langt. Inde i fælden drukner dyrene i væske. 


I naturen lever planten primært af en lokal myrer, men den tager også små hvepse, fluer og edderkopper. Selv de mindste fælder tager bytte. 

Smuk rød form fra Kalgan River. Den står lige ved siden af den grønne form, øverst på billedet, og modtager præcis samme lysmængde.

Udbredelse og naturlige habitat.

Planten er udbredt i fragmenterede populationer i den sydvestlige del af Western Australia i området omkring Albany - fra Nannup i vest til Manypeaks i øst. Den har formentlig tidligere haft et større, og mere sammenhængende udbredelsesområde, men grundet landbrug og klimaforandringer, findes den i dag kun i isolerede forekomster.


Den vokser i peatswamps sammen med Homalospermum firmum og Melaleuca glaucus. Det samlede udbredelsesområde er på 2100 hektar, hvoraf kun de 500 hektar er i beskyttede områder.


Den har en meget dårlig spredningsevne, og man må forvente, at de isolerede populationer, vil medføre en udbredt grad af indavl, hvilket muligvis i sig selv forringer artens evne til at overleve på sigt. 


Vil man gerne se billeder fra artens naturlige levesteder, kan jeg klart anbefale denne side, hvor Cephalotus follicularis, og alle de andre fantastiske australske kødædende planter, er afbilledet med habitatfotos.


Fierce Flora

Form fra Walpole. Western Australia.

Dyrkning.

Planten er forholdsvis nem at dyrke. I dyrkningsperioden holder jeg dem mellem 10 og 30C. Om vinteren ned til 0C i en vindueskarm. De tåler let frost. Jeg anvender rummelige potter, og af dyrkningsmedie, en blanding af neutralt sand og ugødet tørv. De kan fint stå udenfor i den frostfri sæson. 


Undgå stillestående vand, og hold dem let fugtige. 


Vær opmærksom på, at den har perioder hvor den enten producerer blade til fotosyntese, og perioder hvor den producerer fælder. Giv den ro omkring dens rodsystem.


Planten kan formeres med frø, hvilket er en langsommelig affære, eller med bladstiklinger.

Lille plante fra lokaliteten Donnelly River i Western Australia.

Fremtidige projekter.

Der er stadigt meget at lære om dyrkning af denne unikke planteart. 


Hvor meget frost tåler den?

Kan den klare sig ude eller i et uopvarmet drivhus?

Hvordan håndtere vi at dyrke arten på sigt? 

Skal de forskellige populationer krydses i dyrkning, sådan at vi får planter med størst mulig genetisk variation, eller skal de selvbestøves, så de forskellige genetiske linjer køres videre?

Plante fra Gull Rock Road. Western Australia.

Når det bøvler...

Og det gør det jo ind i mellem. Så husk, at der kun er en måde at få erfaringer på! Bliv ved. Denne plante troede jeg døde. Den var placeret midt i potten. Efter et par måneder dukkede der så en lille udløber op i kanten af potten. Den startede med at producere blade til fotosyntese. Så nu kører den igen.